Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2005, 2(1)

Redaktionelt

Kære læser!

Det er en fornøjelse for redaktionen at kunne melde, at endnu et nummer af Dansk Musikterapi er på gaden. Indeværende nummer bringer læseren vidt omkring: tilbage i tiden til musikterapiens “gamle dage”, ud i verden; fra New York og over Bosnien-Hercegovinia til Finland og endelig ind i dele af musikterapeiens specialområder.

I dette nummer bringer vi to artikler om musikterapi indenfor det palliative område af Lisbeth Andreassen. Artiklen “Palliativ musikterapi” er et uddrag fra en netop udkommet bog (april 2005) med titlen “Sjælesorg”. Artikeln skildrer sammen med et uddrag en en omfattende GIM case, på fornem vis, palliativ musikterapi fra et klinisk perspektiv.

I sidste nummer af Dansk Musikterapi startede vi en serie om pionerer i dansk musikterapi, og den første der blev præsenteret var Synnøve Friis. Denne gang har vi glæden af at kunne præsentere Nina Holten, autodidakt musikterapeut, fysioterapeut, og mangeårigt medlem af bestyrelsen i Dansk Forbund for Musikterapi. Det er således både Nina Holten som kliniker, men også som organisationsmenneske I bliver præsenteret for. Vi takker Nina for, at hun har givet sig tid til at skrive til pionerserien.

Derudover vil I kunne læse om det medieomtalte forskningsprojekt Musica Humana og om nye tiltag i musikterapiuddannelsens studiestruktur – for blot at nævne et udpluk af dette nummers indhold.

Tidsskriftet bliver læst i det ganske land, og vi har denne gang den fornøjelse at kunne bringe to artikler, som er kommet redaktionen uopfordret i hænde af læsere, som er blevet inspireret af artikler læst i Dansk Musikterapi. Lad dette være en fortsat opfordring til alle læsere! Rigtig god læsning!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionen

Palliativ musikterapi
Lisbeth Andreassen

Palliativ GIM terapi – Forsoning ved livets afslutning
Lisbeth Andreassen

Pionerserien
Nina Holten

Musica Humana og musikterapi
Karin Schou

Erfaringer fra privat praksis
Helle Nystrup Lund og Lars Rye Bertelsen

Angst æder sjæle op – musikterapi og trauma
Helle Kirstine Stubkjær Mumm

9.semester praktik i New York, USA
Miriam Karpantschof

Ny Studiestruktur for bachelor-delen af Musikterapi-studiet
Niels Hannibal

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde