Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2005, 2(2)

Redaktionens forord

Kære læser!
Med denne 4. udgave af Dansk Musikterapi præsenteres endnu en gang en samling artikler med nyt fra både teori og praksis inden for det musikterapeutiske fagområde. Vi bringer blandt andet en artikel af Niels Hannibal som handler om Daniel Stern og hans teoriers betydning for musikterapi, samt et interview med Stern, der tidligere er trykt i Psykolog Nyt, hvorfra det venligst er udlånt.
Som den 3. i rækken af pionerer er det os en glæde denne gang at kunne præsentere en artikel om Søren Mülhausen, lærer, autodidakt musikterapeut, musiker og medstifter af DFMT. Sørens arbejde og publikationer har haft og har stadigvæk stor betydning for mange musikterapeuter. Derudover finder læseren i Forskningsnyt information om seneste publikationer af specialeafhandlinger, forskningsartikler og projekter, samt ny litteratur fra både ind- og udland.
God læsning og husk næste års spændende konferencer!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionen

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi
Niels Hannibal

De nuværende øjeblikke. Interview med Daniel Stern
Irene Christiansen

Musikterapeutiske tilbud til voksne udviklingshæmmede
Elizabeth Schwartz

Pionerserien – Søren Mühlhausen
Elizabeth Schwartz

Boganmeldelse – Det nuværende øjeblik
Niels Hannibal

Boganmeldelse – Songwriting
Bolette Daniels Beck

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde