Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2006, 3(2)

Redaktionelt

Kære Læser!

Det er en glæde for redaktionen i Dansk Musikterapi igen at kunne sende et nummer ud til alle vores læsere – efterårsnummeret 2006.

Vi lægger denne gang ud med et essay, hvori musikstuderende Lotte Walther Skyt beskriver sin indgangsvinkel til og oplevelser med undervisning af helt små børn i baby-bongo.

Desuden kan vi byde på en artikel af lektor på musikterapiuddannelsen, Ulla Holck. Artiklen handler om tur-samspil i musikterapeutisk arbejde. Ulla Holck tager udgangspunkt i arbejdet med børn med kommunikationsforstyrrelser, men artiklen er bestemt også meget relevant for musikterapeutisk arbejde med andre klientgrupper.

Herudover bringer vi en artikel af Astrid Faaborg om et emne, der er stor fokus på i øjeblikket, nemlig musikterapi med demente, og Helle Nystrup Lund har skrevet en kronik, hvori hun reflekterer over den netop aflyste musikterapikonference.

Pionérserien holder i dette nummer en pause, men vender stærkt tilbage i foråret. Derimod vil I, som vanligt kunne finde både forskningsnyt og anmeldelser i blandet.

God læsning!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionen

En musikstuderendes oplevelser med baby-bongo
Lotte W. Skyt

Tur-samspil med børn i musikterapi
Ulla Holck

Musikterapi, demens og agiteret adfærd
Astrid Faaborg Jacobsen

Musikterapi – i medgang og modgang
Helle Nystrup Lund

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Boganmeldelse – Musik & Demens
Anne Lisbeth Møller

Boganmeldelse – Music Therapy Research
Hanne Mette O. Ridder