Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2006, 3(1)

Redaktionelt

Kære læser!

Vi glæder os over at kunne præsenterer forårsnummeret af Dansk Musikterapi 2006. Dette nummer skildrer gennem artikler og indlæg, musikterapi som fag og profession på et niveau, som afspejler en positiv og spændende udvikling.

Dette nummers pioner, Claus Bang, giver ikke bare læseren et indblik i et imponerende livsværk, men også en klinisk indføring i det musikterapeutiske arbejde med døvblinde, på et fagligt højt niveau.

Fra fagets kommende musikterapeuter, bringer vi en artikel om den seneste afholdte Studenterkonference. Artiklen afspejler et dynamisk og højt kvalificeret studiefagligt miljø på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet.

Margrete Bach Madsen beskriver motorisk/kropslig aktiviteters betydning for interaktion i musikterapi med kontaktsvage børn.

Endelig bringer vi et indlæg af Hane Mette Ochsner Ridder, om hvordan man både nationalt og internationalt arbejder på at kvalitetssikre professionen musikterapi. Redaktionen for Dansk Musikterapi opfordrer læserne til at henvende sig med indlæg til videre debat på dansk@musikterapi.org

Til sidst lidt om det faste: Forskningsnyt og spændende anmeldelser. God læsning!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Forord
Redaktionen

Pionerserien – Introduktion
Ulla Holck

Pionerserien – Claus’ egen fortælling Claus Bang
Claus Bang

Europæisk konference for musikterapistuderende
Inge Kolind Skougaard

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage børn
Margrete Bach Madsen

EMTC Europæisk registrering af musikterapeuter
Hanne Mette Ochsner Ridder

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Anmeldelse – Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 4
Julie Exner

Anmeldelse – Clinical Training Guide for the Student Music Therapist
Inge Nygaard Pedersen

DVD anmeldelse – En verden af lyd og musik
Ulla Holck