Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2010, 7(1)

Redaktionelt

Kære læser!

”Jeg ved at du kommer, du blomstrende sommer med glæde”. Sådan lyder første linie i en sang af

Helle Nystrup Lund, som vi i denne udgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi har fået lov til at bringe til jer læsere. Og ja, når du, kære læser, modtager tidsskriftet er foråret sikkert i fuldt firspring på vej mod sommer. Det er dejligt at tidsskriftet også kan bruges til formidling af sange, tekster, ideer etc., så lad dette være en opfordring til at dele nogle af de kompositioner som måtte ligge i skufferne hos jer. Som vanligt bringer vi i dette blad Otto, Forskningsnyt, boganmeldelser og MTL klummen. Som skribent af sidstnævnte kan vi byde velkommen til MTL formand Julie Bødker. Af velkendte overskrifter har vi også Min arbejdsdag, som denne gang er skrevet af Anette Møller Larsen. Anette arbejder indenfor neurorehabilitering.

Som noget nyt kan vi præsentere den første artikel, der er blevet peer-reviewed. Artiklen er skrevet af Bolette D. Beck, som i øjeblikket skriver ph.d. ved Aalborg Universitet. Fremover er det altså muligt at få artikler, bragt i Tidsskriftet Dansk Musikterapi, peer-reviewed (se retningslinier på MTL’s hjemmeside). Forfattere som måtte have ønske herom, opfordres til at kontakte redaktionen i god tid. I denne udgave af tidsskriftet bringer vi desuden en artikel af Dorthe Salling Poulsen om musikterapi på kvindecentret i Randers samt en artikel af Susanne Brødsgaard om gruppemusikterapi i et psykiatrisk dagsafsnit. Tina Grøn Mejsner har skrevet om arbejdet med en patient på retspsykiatrisk afdeling. Denne artikel er en spændende opfølgning på en artikel om samme forløb bragt i Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(1). Redaktionen skal beklage at vores mailadresse ikke har fungeret i et stykke tid. Derfor kan redaktionen nu kontaktes på følgende adresse:

dmt.redaktion@gmail.com. Ideer og artikler kan sendes hertil, ligesom ris og ros også kan formidles til redaktionen ad denne vej.

God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM)
Bolette D. Beck

2011F-why the arts matter

Musikterapi med svært psykotiske og udadreagerende patienter – 2.del
Tina Grøn Mejsner

OTTO
Anders Brønserud

Rundt om komplekse traumer
Dorte Salling-Poulsen

Gruppemusikterapi i et dagafsnit for patienter med ikke-psykotiske lidelser
Susanne Brødsgaard Hansen

Min arbejdsdag
Annette Møller Larsen

Ny musik: Du blomstrende sommer
Helle Nystrup Lund

Forskningsnyt
Hanne Mette Ridder

Boganmeldelse { Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi
Kirsten Fink-Jensen

Boganmeldelse { The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. Songs of the Self
Sanne Storm

MTL-klummen: Farvel til – og hurra for – Hanne Mette
Julie Ørnholt Bøtker