Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Det er en glæde for redaktionen at udsende et nyt nummer af Tidsskriftet Dansk musikterapi. Glæden kommer af at være med til at formidle artikler om musikterapi i Danmark. Som læser kan man i dette nummer bl.a. glæde sig til artikler om musikterapi som tilbud til mennesker indenfor forskellige klientområder: palliativ pleje, demensramte og på asylcenter. Der kan også læses om projektet MusikRgodt, og om samarbejdet mellem en musikterapeut og en tidligere bruger i musikterapi. Blandt de faste spalter findes Forskningsnyt, som har fået ny skribent. Hanne Mette Ridder har takket ja til opgaven, hvilket vi i redaktionen er rigtig glade for, da det sikrer at vi fortsat kan give et opdateret overblik over, hvad der rører sig af nye og spændende ting indenfor forskningsområdet. Redaktionens ønske for tidsskriftet er at læserne både kan finde stof som matcher deres eget fagområde, men også finde inspiration i artikler der viser andre tilgange til og anvendelser af musikterapi. Når vi skriver læsere, er det vigtigt at påpege at redaktionen er meget bevidst om at læsergruppen ikke udelukkende består af musikterapeuter, men også omfatter mange andre faggrupper, der gennem deres private eller arbejdspladsens abonnement kan læse om, hvad der sker på de musikterapeutiske områder i Danmark – og områder, der er nært beslægtede hermed. Det er derfor en vigtig opgave at Tidsskriftet i dets fokus bliver ved med at være fagligt, tværfagligt, videnskabeligt og med en stor bredde, og selvom det musikterapeutiske arbejde ligger på et højt niveau kan det formidles så det er spændende og fængende!

Vi er glade for at kunne ønske et nyt redaktionsmedlem, Bente Østergaard Callesen, velkommen! Der er brug for en mere til at løfte redaktionsopgaven, og vi er glade for at Bente har tid og lyst til at bruge noget af sin fritid på at udgive Tidsskriftet Dansk Musikterapi to gange årligt.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Musikterapi med terminalt syge i palliativ pleje
Lise Høy Laursen

Temadag om musikterapi og palliation
Signe Marie Lindstrøm og Lars Ole Bonde

Et pusterum på asylcentret
Helle Kirstine Stubkjær Mumm

MusikRgodt
Hanne Mette Ridder, Bolette Daniels Beck, Manuela Lærke-Engelschmidt og Susi Hyldgaard

En win – win – win situation?
Lis Karlsen og Siri Noah Andreassen

OTTO
Anders Brønserud

Bagtanker fra Nordisk Konference i Musikterapi 2009
Julie Ørnholt Bøtker

Min arbejdsdag
Bente Laurberg Knudsen

Forskningsnyt
Hanne Mette Ridder

Boganmeldelse – Music Therapy with Children and their Families
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Music Therapy and Traumatic Brain Injury
Søren Hald

Boganmeldelse – Perspektiver på Musikk og Helse
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Integrated Team Working
Ulla Setterberg

MTL-klummen: Overskud
Hanne Mette Ridder