Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2011, 8(1)

Redaktionelt

Kære læser
Glædeligt forår!

Kalenderen siger maj, og du sidder med årets første udgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. En opmærksom abonnent vil måske spørge om vi ikke er lidt sent på den i år, det plejer at være først i maj tidsskriftet udkommer. Redaktionen har ændret lidt på udgivelsesdatoerne, så det fremover er 15. maj og 15. november tidsskriftet bliver sendt ud. Dette giver bedre sammenhæng mellem forskellige deadlines og årets ferieuger.
En anden ændring i dette nummer er at redaktionen er blevet fornyet, og forynget, med et nyt redaktionsmedlem. Det er en glæde for os at ønske velkommen til Barbara Harbo Ilskov. Vi glæder os til samarbejdet!
Gennem de år tidsskriftet er udkommet, har redaktionen haft glæde af samarbejde med Christoph Ridder, som i sin fritid har sat tidsskriftet op og gjort det klar til trykning. En proces der altid er endt med et rigtig godt resultat, fordi Christoph har været grundig og stillet store krav til resultatet.
MTL har i samarbejde med redaktionen arbejdet på at finde en anden løsning, der ikke trækker på frivillig indsats i den størrelsesorden, der her har været tale om. Denne udgivelse er derfor den første af et forhåbentligt længevarende samarbejde med virksomheden “Indtryk”, som står for både opsætning og trykning.
Fra redaktionen skal lyde en stor og varm TAK til Christoph for hans store indsats gennem årene.
For en oversigt over indholdet i dette nummer henviser vi til indholdsfortegnelsen, som endnu en gang afspejler mangfoldigheden inden for det musikterapeutiske arbejdsfelt.
Vi vil dog gøre særlig opmærksom på reportagen fra Tony Wigrams æresreception i anledning af hans udnævnelse til æresmedlem af MusikTerapeuternesLandsklub.
Rigtig god læsning.

Downloade hele tidskriftet her 

Indhold:

Forord
Redaktionen

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi
Maja Frommelt

En musikterapeuts hverdag i Canada
Nynne Collins

Relation og vibration – ny tværfaglig indsats
Tina Rudebeck Holm og Hanne Halskov

OTTO
Anders Brønserud

FormidlingsDVD anvendt i praksis
Ulla Ladegaard

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge
Kira Vibe Jespersen

Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit
Helle Nystrup Lund

Min arbejdsdag
Signe Marie Lindstrøm

‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London
Signe Marie Lindstrøm

Boganmeldelse – Adolescents, Music and Music Therapy
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Musikk, Helse, Multifunksjonshemming
Sofie Andersen

Æresreception for Dr. Tony Wigram

Julie Ørnholt Bøtker

AUBs skattekiste: unik samling af musikterapilitteratur
Hanne Mette Ridder

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder