Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(1)

2014-11(1)-forside

(Kan læses syngende): ‘Kom, maj, du søde milde!, gør skoven atter grøn…’

Til de af læserne der synger i kor – bliv endelig ved! Til de af jer der endnu ikke synger i kor – kom snart i gang! I artiklen ‘At lade sig lyde’ samt i Dokumentation & Forskning præsenteres nyere forskning om korsang. Gennem undersøgelser af bl.a. korsangeres psykofysiske tilstand før og efter sangen kan det påvises, at det at synge er sundt, men at synge i fællesskab er endnu sundere. Filharmonisk Kor, Aalborg bringer i tillæg hertil et glimt fra den nylige indvielse af Musikkens Hus Aalborg og har venligst udlånt foto til forsiden af denne udgave.

Stafetten skifter hånd fra Stine Lindal Jacobsen til Signe Marie Lindstrøm, der har taget imod opfordringen til at skrive om, hvordan hun i sit arbejdsliv har fokus på at udbrede kendskabet til musikterapi.

I serien af dokumentations- og forskningsartikler fra CEDOMUS bringeshermed nr. 10 i rækken – denne om musikterapi i behandling af erhvervet hjerneskade. Nye spændende fagbøger, i en spændvidde fra musikterapi i retspsykiatri til musik- og kunstterapeutisk tilgang til supervision og mindfulness, anmeldes som vanligt.

Musikterapifaget har igennem en årrække på forskellig vis arbejdet sig fremad i processen hen imod autorisation og en mere etableret plads i sundhedsvæsenet. Med Aalborg universitet i spidsen (flankeret af den gæve bestyrelse) tydermeget på, at processen er i færd med at tage vigtige skridt fremad. Læs mere om
autorisationsprocessen på de følgende sider.

God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen   

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade
Søren Vester Hald

OTTO
Anders Brønserud           

Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn
Mathias Halgrener Granum     

At lade sig lyde – psykofysisk tilstand før og efter korsang
Sofie Buchhave, Hugo Jensen, Hanne Raffnsøe, Bolette Daniels Beck 

Filharmonisk Kor Aalborg
Karsten Frisk         

Dokumentation og forskning august 2013 – januar 2014
Hanne Mette Ochsner Ridder
     

Musikterapiklinikken fejrer 20 års jubilæum
Inge Nygaard Pedersen

Stafetten
Signe Marie Lindstrøm 

CEDOMUS – halvandet år efter
Ulla Holck           

Anerkendelsen – hvornår kommer den?
Stine Lindahl Jacobsen  

Anmeldelse: Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi
Ulla Setterberg      

Anmeldelse: Forensic Music Therapy
Charlotte Dammeyer              

Anmeldelse: Mindfulness and the Arts Therapies
Niels Hannibal