Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2018, 15(2)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2018, 15(2)
Klik på billedet for at læse hele tidsskriftet.

Redaktionelt
Efteråret er sat ind. Det er blevet tid til at nyde farverne og vinden – og herefter sætte sig i den gode stol med lidt godt læsestof. Vores bud på det sidste er denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi; en mulighed for at blive inspireret og opdateret indenfor et fag der til stadighed er i spændende udvikling!

Med dette nummer startes samtidig en ny tid i tidsskriftets historie, idet redaktionen i fællesskab har ønsket og besluttet at fratræde det redaktionelle samarbejde med udgangen af 2019. Udfasningen af redaktionsmedlemmer sker gradvis og er allerede begyndt, idet vi med dette nummer siger farvel til Ulla Holck og Cecilie Wendel-Hansen. En stor og varm tak til dem begge for deres arbejdsindsats!

Under DFMT er en ny redaktion så småt ved at tage form. Planen er at den spirer frem med forårsnummeret og gradvist overtager frem til det bliver efterår igen. De fleste i den nuværende redaktion har bidraget til udviklingen af Tidsskriftet Dansk Musikterapi fra første nummer udkom i 2004. Nogen har endda været med fra forløberen ‘Fermaten’ så dagens lys, og kan dermed tælle 20 års redaktionsarbejde. Men alting har sin tid – også denne redaktion, og det er derfor med lige dele vemod og glæde, at vi overdrager den redaktionelle stafet til nye medlemmer i håbet om, at de vil få lige så meget fornøjelse og inspiration ud af det redaktionelle samarbejde som vi.

Glædeligt efterår og god læselyst!

3 artikler fra udgivelsen

Stor forskningspris til to musikterapiforskere
Hanne Mette Ochsner Ridder

Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen
Aase Marie Ottesen og Julie Kolbe Krøier

En dansk folkeundersøgelse – med musik i
Lars Ole Bonde