Tidligere nyheder (Drop Down)

Konference: Mennesker med demens

– en konference for pårørende og fagpersoner om det nære og livgivende.

Hvordan virker det nære og menneskelige i mødet med mennesker med demens? Kan omsorg og fordybelse erstatte teknologiske redskaber, diagnoser og medicinering?

På International Alzheimerdag 2017 samler sygeplejerske May Bjerre Eiby (stifter af Danmarks første Omsorgsoase®, demensplejehjemmet Dagmarsminde) en lille, sluttet kreds af talere til en inspirerende og livgivende dag om at være tæt på mennesker med demens.


Nordisk uddannelseshold i GIM III starter efteråret 2017

Gennemgående træner er Margareta Wärja, cotrænere er Kia Mårtensson-Blom, Lars Ole Bonde, Ellen Thomasen og Bolette Beck, og assistent/koordinator er Svein Fuglestad.

Kurserne vil foregå i Norge, Sverige og Danmark. Der er enkelte ledige pladser.

Skriv til Bolette for nærmere information, eller direkte til Margareta Wärja for at tilkendegive din interesse: margareta.warja@gmail.com


Kurser i München i marts, april og oktober 2017 for musikterapeuter.

Se mere her.


International online musikterapikonference OCMT

Læs om den internationale musikterapikonference OCMT (Online Conference for Music Therapy) som fandt sted d. 4.-5. februar. Se mere her.


Music therapy and trauma/PTSD treatment 

Symposium og workshop i Holland 26-27-28 maj 2017!

Se mere i linket her.


Welcome to the 1st International VIBRAC Conference in Lahti, Finland!

The VIBRAC Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research warmly invites you to attend the first international vibroacoustic therapy conference, to be held 14. – 15.10.2016 in Lahti, Finland.


Master i Terapeutisk Procesfacilitering

Så er den her endelig – Master i Terapeutisk Procesfacilitering.
Måske kender du nogen som kunne være interesseret?


Landsmøde for Dansk Musikterapeutforenings medlemmer d. 30. september og 1. oktober!

Dette års landsmøde bliver afholdt i Musikkens Hus i Aalborg samt Scandic Hotel i Aalborg Øst d. 30. september til d. 1. oktober 2016, hvor alle medlemmer af Dansk Musikterapeutforening bydes velkommen til foredrag, workshop, generalforsamling, faglig diskussion samt spisning og livemusik om aftenen.

Glæd dig og sæt kryds i kalenderen allerede nu!

For at tilmelde dig landsmødet skal du være medlem af DMTF. Mere info følger når vi nærmer os september 2016.


Rytmisk Alkymi – Kursus og inspiration

Rhythmical Alchemy Playshop i København den 23. – 25. september 2016.


10.05.2016: Musikterapi med traumatiserede flygtninge

Udsendelse om musik/kunst/terapi hvor et musikterapi forskningsprojekt med traumatiserede flygtninge bliver omtalt. Indslaget fremvises 11 minutter og 15 sekunder inde i udsendelsen. Udsendelsen er desværre udløbet. Kontakt DR for mere information.


Music Therapy – a Profession for the Future
Friday 15th of April. 2016. 08.30am – 15.00pm
Aalborg University. Auditoriet. Rendsburggade 14. 9000 Aalborg. DK

15.00 – 17.00 Reception and Celebration of 20 years Anniversary of the Doctoral School of Music Therapy. Next to the Auditorium.

HER MØDES EN UNIK FLOK AF TOPFORSKERE FRA EUROPA, USA OG AUSTRALIEN: INGE NYGAARD, JOS DE BACKER, DENISE GROCKE, SANNE STORM, CHARLOTTE LINDVANG, NIELS HANNIBAL, HANNE METTE OCHSNER RIDDER, HELEN ODELL MILLER, WOLFGANG SCHMIDT, BOLETTE BECK, JORG FACHNER, CHERYL DILEO, STINE LINDAHL JACOBSEN, KATHRIN MCFERRRAN, GRO TRONDAHLEN OG
LARS OLE BONDE


Informationsmøde og miniworkshop om PROMUSA

I september 2016 starter et nyt hold på eftervidereuddannelsen PROMUSA på AAU i København.

Der afholdes informationsmøde og miniworkshop om PROMUSA tirsdag d. 29.3. 2016 kl. 16.30-20.00. Mødet finder sted på AAU campus i Sydhavnen, København.

Nærmere information om mødet og tilmelding kan ske hos studiekoordinator Charlotte Lindvang, chli@hum.aau.dk senest Mandag d. 28.3. 2016. Læs om PROMUSA her.


Grundkursus i STEMMESYNERGI – en stemmeforbedrende metode

Grundkursus for musikterapeuter – og stemmenørder i Lene Ravns stemmeforbedrende metode

Søndag d. 15. november 2015 kl. 13-18 – Sted: Aalborg Universitet Sydhavnen, NBNB i København!

Lene Ravns stemmemetode er udviklet gennem mange års beskæftigelse med musik, stemmer, kor, kropsterapi, musikterapi, Roy Hart Theatre’s stemmemetode samt spirituel praksis. Metodens øvelser har gunstige virkninger på stemme, psyke og krop. De er nemme at udføre for alle. Lene Ravn er cand.mag. i musikvidenskab og logopædi/retorik. Læs om kurset her. For litteraturliste, klik her.


Musikterapi – status fra møde i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. oktober 2015

Kære alle.

I onsdags var Hanne Mette, Stine og Ulla i følge med vores dekan Henrik Halkier og demendsfaglig leder i Vejle kommune Birthe Schelde til foretræde i udvalg for sundhed og ældre på Christiansborg. Det var et meget postivit møde, med stor interesse fra udvalgets medlemmer. Som følge af dette, har udvalget stillet følgende spørgsmål til ministeren.. Læs mere her


Informationsmøde og workshop om PROMUSA tirsdag d. 17.november 2015

Der afholdes informationsmøde og workshop om PROMUSA tirsdag d. 17.november 2015 kl. 16.30-20.00. Mødet finder sted på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen, København.

Nærmere information om mødet og tilmelding kan ske hos studiekoordinator Charlotte Lindvang,chli@hum.aau.dk senest fredag d. 13. november 2015.


Temadag om musikterapi i specialområdet

Kurset arrangeres af musikterapeuterne Anne Mikkelsen og Svend Eeg på specialinstitutionen Sødisbakke i samarbejde Professionssekretariatet samme sted. Obs.  tilmeldingsfrist er d. 16. okt. Kl 12.00.  For yderligere  information – se vedhæftede fil her.


Oktober: Efteruddannelse i musikterapeutisk assessment

Til efteråret er der få ledige pladser på valgfaget Musikterapeutisk Assessment på Aalborg Universitet. Tilmeld dig nu.


Musikterapeut søges til projektlederstilling i projekt ”Kulturskole med krudt i” hos Tønder Kulturskole Børn & Skole – Kultur &  Fritid

Tønder Kulturskole søger en musikterapeut som projektleder til et etårigt projekt, med mulighed for forlængelse til 3 år. Vi vil gerne skabe kulturtilbud til børn med særlige behov som f.eks. ADHD, lettere autisme eller Astberger, hvor tilbuddene tager udgangspunkt i det enkelte barn, og hvor barnet får mulighed for at møde og selv skabe kunst og kultur, ud fra dets egen præmis. Børnene skal primært arbejde med musik og billedkunst. Projektlederen skal planlægge og koordinere samt udvikle og udmønte projektet i samarbejde med de involverede lærere fra Kulturskolen. Projektlederen skal klæde lærerne fagligt på, så de bliver i stand til at varetage undervisningen fremadrettet med hensyntagen til det enkelte barn. Der begyndes med soloundervisning, målet er på sigt at kunne undervise i småhold. Der refereres til en styregruppe bestående af folk fra Tønder Kulturskole, Børn & Skoleforvaltningen, Ungdomsskolen og Tønder Distriktsskole.

Arbejdstid 10 timer om ugen. Der er mulighed for forlængelse til 3 år. Projektet er bl.a. støttet  med midler fra Kulturstyrelsen. Hør mere om projektet hos kulturskoleleder Henrik Thaysen Dam på tlf.: 74 92 88 51 eller mail: htd@toenderkulturskole.dk.


25-27. september: 8th European Congress for Integrative Medicine (ECIM) 

Nordic Summit on Integrative Medicine and Global Health Exploring the Evidence Base for Integrated and Sustainable Research, Healthcare and Workforce for Patients Copenhagen, Denmark September 25-27th, 2015


18.-19. september 2015: Dette års DMTF landsmøde

Afholdes på Aalborg Universitet og Scandic hotel i Aalborg Øst d. 18.-19. september.


31. august: Fagseminar på Demenscentrum Aarhus

Mandag den 31. august er der fagseminar på Demenscentrum Aarhus: Tema: Basal palliativ indsats på plejehjem. Se filen med program og tilmelding: Netværk-MT-demens-2015-08-31 (1)