Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2007, 4(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Det er med stor glæde at redaktionen sender Dansk Musikterapi af sted til I mange interesserede og dedikerede. Det er godt og vigtigt at indgå i dialog med jer om bladets indhold og de interesseområder, som I gerne vil læse om. Det højner bladets kvalitet og standard.

I dette nummer ønsker vi at markere musikterapiuddannelsen’s 25 års jubilæum med en pionerartikel skrevet af Inge Nygaard Pedersen. Artiklen har fokus på hendes mangeårige virke og arbejde med at udvikle dansk musikterapi  ikke mindst som uddannelse og fagområde. Derudover har vi fornøjelsen at bringe en artikel af Lise Kristiansen, som har skrevet om arbejdet med GAS (Goal Attainment Scale), og vi bringer to indlæg, af henholdsvis Helle Nystrup Lund og Chris Lykkegaard, om den 7. europæiske musikterapi konference.

Forskningsnyt, ”Otto”, boganmeldelser og  ”Min arbejdsdag” er selvfølgelig også med i denne udgave. Denne gang er det Nana Hostrup Mørch som har skrevet ”Min arbejdsdag”. I dette nummer bringer vi også en opfølgning på artiklen om lydoptagelse (4(1)). Torben Egelund Sørensen har skrevet en artikel om indretning af musikterapilokalet på Horsens Psykiatriske Sygehus som meget konkret kommer med ideer og anvisninger på, hvordan dette kan gøres.

Og kære læser . . . med et glimt i øjet. . . I forårets udgave af Dansk Musikterapi tillod vi os at sætte læsernes viden i ”spil” med en lille quiz. En række spørgsmål som ved rigtigt svar og efterfølgende lodtrækning, kunne bibringe den heldige (og dygtige) en flaske vin. Men. . . redaktionen har ikke modtaget nogen svar og vi stiller os selvfølgelig spørgsmålet: Var quiz’en for svær? Det kan vi ikke vide, men vi ved, at redaktionens medlemmer ved førstkommende lejlighed vil dele den flaske rødvin som skulle have hædret quiz’ens vinder.

Download hele tidsskriftet her


Indhold:

Forord
Redaktionen

Forældreindragelse og Goal Attainment Scale
Lise Kraup Kristiansen

Inge Nygaard Pedersen: Dansk musikterapis Frodo
Søren Willert

Pioner serien – Inge Nygaard Pedersen
Inge Nygaard Pedersen

OTTO
Anders Brønserud

7th European Music Therapy Congress – en anmeldelse fra et musikalsk perspektiv
Helle Nystrup Lund

En ”studerende” på Europæisk Musikterapi Konference
Chris Lykkegaard

Musikterapirummet – Lydisolering og akustik
Torben Egelund Sørensen

Min arbejdsdag
Nana Hostrup Mørch

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Boganmeldelse – Psyke & Logos: Musik og psykologi
Märith Bergstrøm-Isacsson

Bogpræsentationer