Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2008, 5(1)

Redaktionelt

Kære Læser

I denne forårsudgave af Dansk Musikterapi glæder det os i redaktionen at kunne præsentere den 6. artikel i pionerserien, som denne gang handler om Jytte Post og hendes mangeårige virke på Solbakken i Århus. Artiklen markerer samtidig afslutningen på pionerserien, hvor vi igennem en årrække har præsenteret 6 danske musikterapipionerer: Synøve Friis, Nina Holten, Søren Mühlhausen, Claus Bang, Inge Nygaard Pedersen og nu Jytte Post.

Efterfølgende bringer vi en artikel om Community Music Therapy med brugerbands af musikterapistuderende Julie Krøier og Kirsten S Mehlsen, begge 6.semester studernede på Aalborg Universitet. Dernæst bringer vi en artikel og debatoplæg af Bente Callesen, som beskriver sit arbejde som musikterapeut i musikskoleregi. Vi vil gerne opfordre dig, kære læser, som så arbejder infenfor musikskoler og folkeskoler til at henvende dig med kommentarer og overvejelser fra din hverdag. Fra dansk/hollandske Nanny Roed Lauridsen har vi modtaget en artikel om et musikprojekt for skolebørn, med særligt fokus på improvisation og brug af sanserne. “Min arbejdsdag” er i dette nummer skrvet af Per Muff sim arbejder i Hammer Bakker. Sædvanen tro bringer vi også boganmeldelser samt “Forskningsnyt” og Otto.

I denne udgave lancerer vi et nyt tiltag – nemlig klummen ” MTL-klummen”, hvor MTL forkvinde Hanne Mette O. Ridder giver generel information og et indblik i bestyrelsens aktuelle opgaver. Sidst men ikke mindst annonceres for 6. Nordiske musikterapikonference som afholdes i foråret 2009 i Aalborg.

God læselyst.

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Pionerserien – Jytte Post
Ulla Holck

Community Music Therapy
Julie Krøier og Kirsten Saurus Mehlsen

OTTO
Anders Brønderud

Musikterapi i musikskolen og i folkeskolen
Bente Østergaard Callesen

Jeg kan høre med mit øre – et musikalsk skoleprojekt
Nanny Roed Lauridsen

Min arbejdsdag
Per Muff

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Boganmeldelse – Musicophilia Tales of Music and the Brain
Hanne Mette Ochsner Ridder

Bogannmeldelse – Interactive Music Therapy in Child and Family Psychiatry
Ingrid Irgens Møller

Boganmeldelse – Microanalysis in Music Therapy
Hilde Skrudland

Nyt fra Musikterapeuternes Landsklub
Hanne Mette O. Ridder