Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2008, 5(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Du sidder med efterårsnummeret af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. Den opmærksomme læser vil bemærke vores nye navn. Navnet skal tydeliggøre at det tidsskrift, der står på hylderne på arbejdspladser, biblioteker, uddannelsessteder og private hjem ikke bare er en informationsudgivelse om musikterapi i Danmark, men et tidsskrift af høj kvalitet. Redaktionen vil samtidig gøre opmærksom på, at det er muligt at få artikler peer-rewied. En anden nyhed er, at Tidsskriftet Dansk Musikterapi i fremtiden udgives i samarbejde med Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, som desuden medudgivelsen støtter tidsskriftet økonomisk. Dette har stor betydning for Tidsskriftets fremtid og vi i redaktionen er meget glade for det nye samarbejde. Redaktionen har modtaget flere uopfordrede indlæg til dette nummer. Det giver indholdet en bredde, som vi håber vil glæde læserne. Bliv endelig ved!

Astrid Faaborg Jacobsen sætter i en artikel fokus på musikterapeutisk vejledning. I sit arbejde vejleder hun tværfaglige teams i ældreplejen. Hun formidler sin viden og erfaring fra musikterapi med demensramte med henblik på, at teamet kan arbejde videre med metoder fra musikterapien. En artikel vi håber vil interessere Tidsskriftets tværfaglige læsergruppe.

Lars Ole Bonde har skrevet en artikel om forskningens – og forskerens – hverdag. En hverdag som, foruden selve forskningen, består af hårdt benarbejde bl.a. med at skaffe midler. Det er derfor glædeligt at Lars Ole Bonde et andet sted i bladet kan fortælle om Senter for Musikk og Helse, i Oslo, hvor han netop er tiltrådt som professor. Tillykke, Lars Ole! Vi glæder os til at høre mere om dette spændende område. Desværre har mængden af arbejde og arbejdspladser medført, at Lars Ole har valgt at stoppe som formidler af forskningsnyt. Redaktionen vil gerne rette en stor tak for grundigt og informativt arbejde gennem årene!

Det er formentligt kendt af alle, at 2008 er ”Sangens år”. I dette nummer skriver studerende fra Musikterapiuddannelsen om den sunde fællessang, og om et projekt på et plejecenter, hvor musik blev indspillet på CD for at støtte de ældres fællessang. Sanne Storm bidrager med en beskrivelse af ”Voiceforum” på sommerens verdenskonference i Argentina, fire musikterapeuters fokus på stemmearbejde i musikterapi. Foreningen ”Musik før Ni” har på nogle områder fælles interesser med musikterapeuter der arbejder med børn. Vi bringer et interview med foreningens formand, Ingrid Oberborbeck. Derudover er der ”Min arbejdsdag”, anmeldelse, information om Nordisk Konference i Aalborg næste år, MTL-klummen, og ikke at forglemme: OTTO.

God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Musikterapeutisk vejledning i tværfagligt samarbejde
Astrid Faaborg Jacobsen

Voice Forum: ”Stemmen som et primært instrument i musikterapi”
Sanne Storm

OTTO
Anders Brønserud

Den sunde fællessang
Kira Vibe Jespersen

Fællessang med ældre
Kaspar P. Pedersen og Ulla Ladegaard Jacobsen

Nordiske Musikterapi Konference 2009
Karin Schou

Forskning, der ikke blev til noget
Lars Ole Bonde

Foreningen Musik Før Ni
Ulla Holck

Min arbejdsdag
Tina Grøn Mejsner

Senter for musikk og helse – et nyt norsk forskningsinitiativ
Lars Ole Bonde

Forskningsnyt
Lars Ole Bonde

Boganmeldelse { Receptive Methods in Music Therapy
Julie Exner

MTL-klummen: faglighed og etik
Hanne Mette Ochsner Ridder