Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(1)

Redaktionelt

Kære læser!
Du holder netop nu udgivelse nr. 11 af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. Som noget helt særligt udkommer tidsskriftet denne gang alt imens ca. 250 deltagere fra hele verden er samlet til Nordisk Konference for Musikterapi i Aalborg. Temaet for konferencen er “Sounding Relationships”, og ser vi på artiklerne i dette nummer, er der spændende læsning om klingende relationer set fra meget forskellige perspektiver og dimensioner i livet. Allan te Pas, tidligere patient i socialpsykiatrien, beskriver sin oplevelse af et forløb i musikterapi og dets betydning for hans liv, som det former sig i dag.
Psykolog Ann Bygballe og musikterapeut Ingrid Irgens Møller har skrevet en artikel om et tværfagligt samarbejde i et forløb med en døende pige og hendes familie. Her beskrives bl.a. arbejde med metoden: sangskrivning.
Tina Grøn skriver om metodiske overvejelser i den musikterapeutiske behandling af en ekstremt farlig patient indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, og Karin Schou skriver om sit arbejde med udvikling af musikterapimetoderne Guided Musik Afspænding (GMA) og Musik Lytning (ML) i sit nyligt forsvarede ph.d. projekt.
I et interview med Charlotte Dammeyer Fønsbo fortæller danseterapeut Helle Winther om relationer mellem bevægelse og musik i danseterapi. Julie K. Sørensen beskriver sit arbejde i Sarajevo med musik og bevægelse – som foregik i samarbejde med en danseterapeut.
Desuden har Marianne Badstue skrevet en artikel om sit arbejde i Dansk Flygtningehjælp og integration og musikterapi.
Du vil også kunne læse: “Min arbejdsdag” – denne gang har Sofie Andersen skrevet om sit arbejde på Djurslandsskolen, “MTLklummen” af forkvinde Hanne Mette O. Ridder og selvfølgelig “Forskningsnyt”. Vi er i redaktionen rigtig glade for at Niels Hannibal har sagt ja til, at tage over hvor Lars Ole Bonde slap og således i fremtiden holde jer læsere opdaterede om forskningsnyt.
Også denne gang bringer vi boganmeldelser. Julie Exner anmelder Ingrid Oberborbeck bog “Som fugle i skov” om babysalmesang, Karette Stensæth har skrevet en anmeldelse af “Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 5” og så anmelder Anne Mette Rasmussen bogen “The Individualized Music Therapy Assessment Prole IMTAP”.
Og. . . vi må ikke glemme OTTO.
God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Når sjælen får lyd – en patientberetning
Allan te Pas

“Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger”
Ingrid Irgens-Møller og Ann Bygballe

Musikterapi med svært psykotiske og stærkt udadreagerende patienter
Tina Grøn Mejsner

Musik til terapeutisk stresshåndtering
Karin Schou

OTTO
Anders Brønserud

Integration og musikterapi
Marianne Badstue

Musik i Bevægelse
Julie Krøier

Danseterapi – kroppens sprog og bevægelsens psykologi
Charlotte Dammeyer Fønsbo

Min arbejdsdag – på Djurslandsskolen
So fie Andersen

Musikterapi slår TEACCH!!
Ulla Holck

Forskningsnyt
Niels Hannibal

Boganmeldelse – Som fuglen i skov – En bog om babysalmesang
Julie Exner

Boganmeldelse – IMTAP
Anne Mette Rasmussen

Boganmeldelse – Musikterapi i psykiatrien
Karette Stensæth

MTL-klummen: rodfæstning af musikterapifaget
Hanne Mette Ochsner Ridder